Skattefria Vinster

När du väljer att spela casinospel via nätet så vill du självklart behålla hela vinsten och inte behöva betala ca 30 % i vinstskatt. För att undvika att betala skatt på dina vinster så behöver du spela på ett casino som är hemmahörandes inom EU/EES-området.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/internet/spel.4.65fc817e1077c25b8328000675.html

Vad betyder det då att casinot ska vara hemmahörandes inom EU/EES?

Rättsläget är fortfarande aningen oklart men går man på praxis så fästs stor vikt vid att licensen för spelverksamhet är upprättad inom EU/EES samt att företaget bakom siten har en betydande del av sin verksamhet inom området.

Varför är det skattefria vinster på casinon inom EU/EES?

Casinospel har, sedan länge, varit skattefritt i Sverige ( se Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster). Men hur kommer det sig att även bolag baserade utanför rikets gräns åtnjuter samma rätt när lagen bara gäller inom Sveriges gränser?

Innan internet fick sitt genomslag så bedrevs den svenska spelverksamheten, i mångt och mycket, på samma sätt som ett monopol.  Spelverksamheten arrangerades av den svenska staten eller av idealla organisationer som sökt tillstånd ( se https://lagen.nu/1994:1000 ). Casinospel ,som faller under hasardspel, var vid denna tidpunkt inte så utbrett i Sverige så att denna spelverksamhet slapp undan den 30 % inkomstskatten, som ska upptas i deklarationen, var inte av större vikt.

När internet slog igenom i Sverige på allvar så ändrades dock detta. Helt plötsligt så kunde de  utländska spelarrangörerna  hitta fram till de svenska spelarna genom ett par tangentslag. När omsättningen var stor på hasardspel så blev även den 30% skatt på den  väldigt intressant och de utländska spelarrangörerna beskattades. På detta sätt så missgynnades dessa till förmån för de svenska arrangörerna som slapp den.

Den ekonomiska aspekten av detta agerande är inte felaktig, tvärtom, suveräna stater upprättar ofta vissa typer av handelsblock för att stimulera den inhemska tillväxten. Den juridiska aspekten är dock en annan sak eftersom Sverige är medlem i EU. Som medlem i EU har Sverige att beakta de fyra friheterna, i detta fall fri rörlighet av varor och tjänster, som ligger till grund för att företag, inom Unionen,  ska kunna konkurrera på samma villkor.

Då EU:s författningar inte alltid har samma vikt som svensk lag, men fortfarande lagstadgats (se RF 10:5) behövs dessa prövas i vissa fall. Så när en Åländsk kvinna vann 1 miljon kronor i Sverige och den Finländska staten ville beskatta denna vinst igen i Finland så sattes detta förfarande på prov (EG-domstolen mål c-42/2 ”Lindmandomen”).  Domen fastslog att en vinst enbart ska beskattas i det land där spelbolaget finns, enligt gällande rätt, och att medlemsländer av unionen inte ska missgynnas av detta.

Då Sverige inte beskattar denna typ av vinster så fick man valet att antingen låta övriga medlemsländer åtnjuta samma regler eller börja beskatta inhemska bolag. Sverige valde att låta sluta beskatta övriga länder från EU/EES.

Hur kan man vara säker på att Casinot är skattefritt?

När det kommer till poker så har Skatteverket upprättat listor för godkända arrangörer inom EU/EES : https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/inkomsteriutlandet/pokervinster/klassificeringavpokersidor.4.133ff59513d6f9ee2eb5471.html

När det kommer till Casino så finns dock inga sådana listor. Skatteverket föreslår att man kontaktar arrangören och frågar. Något som tyder på att dom är det är ifall deras licens upprättats i något av följande områden :

 • Malta
 • Åland
 • Storbritannien
 • Gibraltar
 • Cypern
 • Lettland
 • Estland
 • Sverige

På vilka casinon betalar 30% inkomstskatt på mina vinster?

Det enkla svaret är alla casinon som inte är hemmanhörandes inom EU/EES och har större delen av sin organisation utomlands.

Det kan även tilläggas att det inte bara handlar om vinster, utan även bonusar i olika former kan kommas att beskattas ( se https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/ehandel/privatehandelspel/jagharvunnitpengarnarjagharspelatkasinoochpokerpainternetbehoverjagbetalaskattpadetsomjagharvunnit.5.dfe345a107ebcc9baf80007930.html ).

Återigen, är du osäker, så kan du fråga spelarrangören. De flesta har en bra, kompetent och trevlig kundtjänst som du kan prata med.   Licenser från följande områden tyder på att de INTE är undantagna från inkomstskatten :

 • Alderney
 • Isle of man
 • Costa Rica
 • Aruba
 • Sint maarten