Casinofebers undersökning avslöjar oroande trender bland svenska spelare – Ökad medvetenhet krävs för ansvarsfullt spelande

Casinofeber är en välkänd och ansedd sida för svenska spelentusiaster, och deras senaste undersökning av spelvanor bland svenskar är något som bör tas på allvar. Med hjälp av ett oberoende undersökningsinstitut har Casinofeber samlat in data från över 1 000 personer, och resultaten väcker känslor flera sätt.

11% har lånat för att finansiera spelande

En av de mest alarmerande upptäckterna i undersökningen är att 11% av de tillfrågade har lånat pengar för att spela. Detta är ett tecken på att många spelare inte har råd att spela och att deras spelvanor kan ha negativa ekonomiska konsekvenser. Detta är också något som bör ses som en varningssignal för såväl spelare som operatörer av spel- och casinotjänster.

Det är viktigt att ta ansvarsfullt spelande på allvar, både för att skydda spelarna själva och för att undvika att samhället som helhet påverkas negativt av spelrelaterade problem.

12% spelar online – en kraftigt ökad siffra

En annan intressant upptäckt i undersökningen är att 12% av alla svenskar spelar på online-casinon. Detta är en betydande andel av befolkningen och visar på den ökande populariteten av online-spel i Sverige. Samtidigt kan det också ses som en varningssignal för att ta spelandets potentiella risker på allvar och öka medvetenheten om ansvarsfullt spelande.

60% döljer för sin partner att de spelar

Ytterligare en intressant upptäckt i undersökningen är att bara 40% av spelarna berättar för sin partner om sitt spelande, vilket innebär att 60% inte berättar. Detta kan indikera en viss stigmatisering av spelande och kan ha negativa effekter på relationer om sanningen uppdagas.

Detta understryker också behovet av öppenhet och kommunikation i relationer, särskilt när det gäller ämnen som kan vara känsliga eller tabubelagda.

En unik och pålitlig rapport

Det är också värt att notera att Casinofebers undersökning är unik eftersom de är den enda sidan i sitt slag som har genomfört en liknande undersökning med hjälp av ett externt oberoende undersökningsinstitut. Detta gör att resultaten kan ses som trovärdiga och pålitliga.

Undersökningsinstitutet som Casinofeber samarbetade för att göra undersökningen med heter Reflect Företagsutveckling AB och bakom står ingen mindre än Martin Johansson som tidigare var Research Director på Svenska Spel.Sammantaget visar resultaten av Casinofebers undersökning att det finns en verklig och pågående risk för problem med spel och att ansvarsfullt spelande är av yttersta vikt. Detta är något som bör tas på allvar av både spelare och operatörer, och som kräver ökad medvetenhet och åtgärder för att skydda såväl individer som samhället som helhet.